Đinh thép DHV

    Chuyên sản xuất và bán buôn bán lẻ các loại đinh thép đóng gỗ. Đường kính các loại đinh từ đinh 2cm, 3cm, 5cm, 7cm, 10cm, 12cm, 13cm. Được sử dụng khắp các công trình xây dựng lớn nhỏ.