Dây kẽm gai

    Dây kẽm gai được dùng làm vòng  rào bảo vệ ,tường rào bảo vệ trong các công trình xây dựng ,an ninh quốc phòng và dân dụng. Đường kính sợi từ Ø 2.5 mm – Ø3.0 mm, khối lượng cuộn dây kẽm gai từ 25-50kg.

    Chat Facebook
    Gọi: 0989.671.666